Vi är ett interims- och searchbolag och vi publicerar därför inte alla tjänster. Connecta med oss, så hittar vi dig lättare i vårt kandidatnätverk. Varmt välkommen!